DZO

Doping

Doping is in onze sport ten strengste verboden.
Wanneer de arts u een geneesmiddel voorschrijft is het raadzaam telkens te melden dat u aan wedstrijden deelneemt en u kan worden opgeroepen om een dopingcontrole te ondergaan. Vraag duidelijk aan de arts na te gaan of er geen verboden substanties voorkomen in het voorgeschreven geneesmiddel. In elke klasse van geneesmiddelen zijn er ruim voldoende middelen beschikbaar die geen verboden stoffen bevatten.
Hebt u twijfels over een bepaald geneesmiddel, neem dan contact op met de zwemliga.

Bij twijfel is het steeds mogelijk om het geneesmiddel op te zoeken via deze link.