DZO

Clubverzekering

Om onze leden goed te beschermen tijdens hun deelname aan de clubactiviteiten, zijn er een aantal verzekeringspolissen afgesloten. Hier volgt een overzicht.

De polissen "Lichamelijke Ongevallen" en "Burgerlijke Aansprakelijkheid"

Deze polissen dekken de lichamelijke schade voortvloeiend uit een ongeval tijdens deelname aan officiële clubactiviteiten (trainingen, wedstrijden, vergaderingen, enz...)
Bij medische kosten (dokter, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz...) wordt dat deel van de kosten terugbetaald dat het ziekenfonds niet uitkeert met als plafond het R.I.Z.I.V. barema.
Naar analogie met de schoolverzekering kan deze polis ook tussenkomen bij ongevallen op weg van huis naar de clubactiviteit en terug.
Opmerkingen :
• deze polis dekt ongevallen, geen ziekte
• prestaties die niet erkend zijn door het R.I.Z.I.V. zijn uitgesloten
• de dekking loopt tot 75 weken na het ongeval
• lichamelijke schade opgelopen tijdens een "eendagsactiviteit" is niet gedekt, maar worden gedekt door onderstaande polis.

De polis "Comfort Opties"

Deze polis dekt de materiële schade veroorzaakt tijdens alle door de club ingerichte niet-sportactiviteiten/eendagsactiviteiten zoals: feesten, clubuitstappen, enz.…

Meer info vind je op de website van de Vlaamse Zwemfederatie