DZO

Officials... een uitstervend ras?

Een absolute must voor een club die wil deelnemen aan competitiewedstrijden zijn officials.
Het goede verloop van een wedstrijd ligt voornamelijk in hun handen.
Het zijn de mensen die instaan voor de startprocedures, de tijdopnames, kortom het naleven van de wedstrijdreglementen.

Een beknopt overzicht van de taken van een official (TAK 2):
° tijdopnemer
- tijden van de zwemmers in een bepaalde baan opnemen
- kijken of keerpunten correct worden uitgevoerd
° keerpuntrechter
- nagaan of de keerpunten volgens de regels worden genomen
° aankomstrechter
- volgorde van de aankomsten noteren
- kijken of de aankomsten reglementair worden genomen

Als club dien je naargelang het aantal zwemmers dat deelneemt aan een wedstrijd voor een bepaald aantal officials te zorgen.
- minder dan 3 zwemmers -> geen official nodig
- vanaf 3 tot 10 zwemmers -> 1 official
- vanaf 11 tot 20 zwemmers -> 2 officials
- vanaf 21 tot 30 zwemmers -> 3 officials
- …
Een club die onvoldoende officials levert bij een deelname aan een wedstrijd wordt daarvoor beboet. Het is dan ook belangrijk om binnen je club over voldoende officials te beschikken. Enerzijds om zware boetes te ontlopen, anderzijds om te vermijden dat steeds dezelfde mensen worden ingezet.

Hoe word je “official”?

Eerst en vooral moet je lid van de club worden, een competitievergunning aanvragen en je inschrijven voor de cursus official.
Nadien volg je cursus gedurende 2 halve dagen en moet je een aantal stages doorlopen.

Mocht iemand zich geroepen voelen om deze cursus te volgen; dan zou je onze club, maar ook onze zwemmers daarmee een grote dienst bewijzen.
Kandidaten nemen best contact op met Sven Vekemans of het clubbestuur.

Voor verdere inlichtingen klik hier