DZO

Een woordje uitleg over de limiettijden

Binnen de competitiegroep worden zwemmers onderverdeeld volgens leeftijd én behaalde tijden. Naargelang de leeftijd van de zwemmer behoort hij tot een andere groep, binnen deze categorieën heb je telkens twee leeftijdsjaren.

9-10 jarigen "eendje”
11-12 jarigen "benjamin”
13-14 jarigen "miniem”
15-16 jarigen "kadet”
17-18 jarigen "junior”
+18 jarigen “senior”

Omdat de prestaties binnen eerder vermelde categorieën nogal kunnen variëren bestaan er hierbinnen nog eens drie verschillende groepen, met name A-, B- of C-zwemmer. Om over te gaan naar een andere categorie bijvoorbeeld van C naar B, moet je een bepaalde tijd zwemmen. Deze limiettijden worden vastgesteld door de Vlaamse Zwemfederatie en zijn voor ieder zwemmer gelijk.
Ieder beginnend competitiezwemmer start in de categorie C en kan bij het behalen van deze limieten in een hogere groep raken. Zo is het best mogelijk dat je tegen het einde van het seizoen (december) de limiet van A-zwemmer hebt bereikt. Maar per 1 januari zakt iedereen een categorie, zo wordt een A-zwemmer terug B-zwemmer, een B-zwemmer wordt C-zwemmer…
Opnieuw beginnen dus, want per overgangsjaar zijn de tijden net weer wat scherper!

DZO-schildjes

Binnen DZO zelf worden er schildjes gegeven, deze limieten werden bepaald binnen de club en hebben helemaal niets te maken met de limieten van de federatie. Dit zijn de Bronzen, Zilveren en Gouden Olympossen. Deze limiettijden zijn per categorie en zwemstijl opgesteld en worden éénmalig uitgereikt. Wie bijvoorbeeld een Bronzen Olympos haalde bij de miniemen krijgt die niet meer bij de kadetten. Wie bijvoorbeeld een Bronzen Olympos haalde op schoolslag krijgt die niet opnieuw als hij/zij die op een andere slag haalt.
klik hier

Zilveren en Gouden Zwaan

Ieder jaar opnieuw kan je als zwemmer een Zilveren en Gouden Zwaan zwemmen; beter gekend als B-tijd.
Een Zilveren Zwaan kan je behalen op ieder van de 4 zwemstijlen. Je krijgt dit schildje slechts één keer uitgereikt per jaar, ook al zwem je op alle stijlen de limiet.
Een Gouden zwaan kan je behalen op de 100 en 200m wisselslag; ook hier slechts éénmaal een schildje.
klik hier limiettijden jongens|klik hier limiettijden meisjes

A-tijd of Loodsvisje

Loodsvisje of A-tijd is een limiet te behalen vanaf 11 jarigen op bijna alle wedstrijdstijlen en afstanden.
klik hier

Haai

Een nóg scherpere tijd dan het Loodsvisje.
klik hier

Rudolphpunten

Een andere manier om tijden te bekijken is de Rudolphscore. Dr. Klaus Rudolph stelde een tabel samen om een inschatting te kunnen maken van de waarde van een tijd. Hij voerde een correctie uit naar leeftijd en geslacht. Een absolute wereldtijd is 20 punten. Die daalt naargelang de tijd slechter wordt. Die tabel wordt veel gebruikt om een limiettijd te bepalen voor bvb. Futur Team, Talent Development Team, selectie voor EJK,...
Het voordeel van deze tabel is de correctie. Bij de Fina-scores wordt de tijd absoluut bekeken. Dus de Fina-score stijgt naargelang de tijd beter wordt, ongeacht de leeftijd.
Rudolphtabel